Mszgeleverdzorgprofieltab:Geleverd zorgpro.bij DBC-subtrajecten

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de medisch specialistische zorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie-, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Downloads