Micbijstandpersoonbus: Personen met bijstandsuitkering

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de (geldende) Bijstandswet (BIJSTAND (incl. WIJ in 2009/2010/2011), BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK en bijstand aan eldersverzorgden en adreslozen) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan personen die gedurende het jaar geen recht op uitkering hadden). Van deze personen is door middel van een tijdsleutel aangegeven op welke dagen in het jaar de persoon een uitkering had en welk(e) soort(en) bijstandsuitkering het dan betreft met hun aanvangsdatums. BBZ staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen, IOAW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, WWIK staat voor Wet werk en inkomen kunstenaars. Deze bestanden zijn de micro-geïntegreerde versies van de BIJSTANDPERSOONBUS. Is vanaf 2017 vervangen door BIJSTANDPERSOONBUS.