Micaototpersoonbus: Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, WAJONG of WIA) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan personen die gedurende het jaar geen recht op uitkering hadden). Van deze personen is door middel van een tijdsleutel aangegeven op welke dagen in het jaar de persoon een uitkering had en welk(e) soort(en) arbeidsongeschiktheidsuitkering het dan betreft met hun aanvangsdatums. Ook wordt de mate van arbeidsongeschiktheid van de persoon gegeven. Is vanaf 2017 vervangen door AOTOTPERSOONBUS