Kinderopvang: kindgegevens; kosten en toeslag aanvrager

De Wet kinderopvang gaat uit van financiering van formele kinderopvang door ouders, werkgevers en de overheid. De Wet kinderopvang geldt alleen voor formele en bij de gemeente geregistreerde kinderopvang. Onder formele opvang wordt verstaan: dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar; buitenschoolse opvang- zowel voor als na schooltijd als in schoolvakanties- voor basisschool kinderen; opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau; dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar; buitenschoolse opvang- zowel voor als na schooltijd als in schoolvakanties- voor basisschool kinderen en opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau. Informele opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. Peuterspeelzalen of overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen vallen ook niet onder deze wet. Er ijn per jaar twee bestanden beschikbaar. Het microdatabestand Kinderopvang bevat per kind dat gebruik heeft gemaakt van kinderopvang in het kader van de Wet Kinderopvang informatie over het soort en aantal uren kinderopvang in een verslagjaar.Het microdatabestand Aanvrager Kinderopvang bevat informatie van personen die in het kader van de Wet Kinderopvang kinderopvangtoeslag hebben ontvangen voor de opvang van een of meerdere kinderen in een verslagjaar. Dit zijn de totaal gemaakte (gemaximeerde) kosten aan kinderopvang en totaal ontvangen kinderopvangtoeslag. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2007-2021.