IHI: Integraal huishoudens inkomen (oud)

Het team microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “integraal huishoudens inkomen ”. Vanaf 2011 vervangen door INHATAB vanwege de revisie van de inkomenstatistieken 2017.