IHI: Integraal huishoudens inkomen (oud)

Inkomen op jaarbasis van de huishoudens op 31 december van het onderzoeksjaar.Huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland op 31 december van het jaar.