GVCIS: Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten

Het bestand bevat informatie over de mate waarin bedrijven in Nederland bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verplaatsen. Het gaat hierbij om de totale of gedeeltelijke verplaatsing van activiteiten (hoofdactiviteit of ondersteunende activiteit), die eerst door het bedrijf in Nederland werden uitgevoerd, naar bedrijven in het buitenland. Het onderzoek maakt duidelijk welke activiteiten worden verplaatst en naar welke landen. Ook geeft het aan waarom bedrijfsactiviteiten worden verplaatst en wat de gevolgen zijn voor de binnenlandse werkgelegenheid. Bestand is beschikbaar voor 2011. Is de opvolger van INTSO.