Gemwijkstpltab: Standplaatsen en afstand banen

In dit bestand is de gemeentecode en de wijkcode opgenomen van de standplaats van alle banen in december van het verslagjaar. Dit is exclusief de banen die niet verdeeld zijn.