Gemwijkstpltab, 2014-2015

Het team microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “Gemeente, wijk en woon-werk afstand van de standplaats van banen in december”, 2014 t/m 2015.

Downloads