Gbaverbintenispartnerbus: Verbintenissen in GBA

Verbintenis(sen) van sinds 1 januari 1995 in de GBA ingeschreven personen die via huwelijk of geregistreerd partnerschap met elkaar verbonden zijn (geweest). Exclusief verbintenissen waarvan het identificatienummer van de partner niet bekend is.

Downloads