Gbasterftenmassatab, 2010-2016

Het team microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens ingeschreven overleden personen”, 2010-2016.

Downloads