Gbaadresgebeurtenisbus, 1995-2016

Het team microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan”, 1995-2016.

Downloads