Eigendomwozbagtab: WOZ-waarde en eigendom van (niet-) woningen

Het bestand bevat informatie over het type woning en niet-woning, eigendom en WOZ-waarde. Dit is een verrijkingsbestand dat gebruikers in staat stelt om de opgenomen gegevens van verblijfsobjecten (woningen of niet-woningen) te koppelen aan personen. Team Vastgoed en Woningmarkt stelt voor gebruik in het SSB één keer per jaar de eigendomssituatie van verblijfsobjecten (vbo's) vast via koppeling aan op peilmoment geldige BAG-id's (objectnummers). Hierbij wordt de WOZ-registratie gekoppeld aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Downloads