Eigendomtabzk: Eigendom en eigenaar van woningen beperkt

Dit bestand, stand 1-1, stelt gebruikers in staat om de eigendomsgegevens van verblijfsobjecten met een woonfunctie (woningen) te koppelen aan andere bestanden met Dit is een verrijkingsbestand van de woningvoorraad op 1 januari en bevat informatie over het type eigendom, de type eigenaar en de bewoning van een woning. Per jaar woordt één keer de eigendomssituatie van verblijfsobjecten met woonfunctie vastgesteld. Hierbij worden de eigenaren volgens de Basisregistratie Kadaster (BRK) aangevuld met de LV-WOZ gekoppeld aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De component EIGENDOMJJJJTABVV bevat de variabelen TypeEigendom en TypeEigenaar. Dit bestand is zonder variabelen SoortRINeigenaar en RINeigenaar, wilt u deze variabelen toch gebruiken dan is toestemming van het Kadaster nodig, hiervoor brengt het Kadaster kosten voor in rekening. Zie EIGENDOMTAB. Bestand per jaar beschikbaar over de jaren 2019 t/m2020.