Ebbfamilietab: Familie relatie in huishouden EBB

Dit bestand bevat de sleutelgegevens van de overig huishoudenleden van personen van in particuliere huishoudens in Nederland die hebben deelgenomen aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB) in het betreffende jaar.