Diplomavavotab, 2005-2015

Het team microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “Kenmerken van diploma's die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald”, 2005-2015.

Downloads