Baansleutelsint: Koppelbestand nieuwe naar oude baandefinitie (vanaf 2010 opgevolgd door koppelbaansleutelstab)

Periode: jaarbestanden 2006 t/m 2009