azwwge: Werkgeversenquête in de zorg- en welzijnssector

In de werkgeversenquête (WGE) wordt informatie verzameld over werkgevers in de zorg- en welzijnssector. Het gaat daarbij om informatie over het personeelsbestand, of men tekorten verwacht en hoeveel vacatures er zijn. Daarnaast gaat het over de thema's scholing en vaardigheden, en gezond en veilig werken. Bestanden beschikbaar over 2019 en 2020.