Advies over statistisch onderzoek

CBS geeft advies over de opzet en uitvoering van statistisch onderzoek en statistische methoden.

Statistisch onderzoek

Bij een statistisch onderzoek verzamelt u gegevens over een vraagstuk. Bijvoorbeeld bij een survey of een peiling wordt een steekproef uit de te onderzoeken bevolkingsgroep getrokken; als die steekproef op verantwoorde wijze is getrokken, kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de groep als geheel. Maar de onderzoeksgegevens kunnen ook uit andere bronnen komen, zoals uit registraties, administratieve gegevens, of internet komen.

Expertisecentrum

CBS heeft veel expertise op het terrein van statistisch onderzoek. Daarbij gaat het om alle aspecten, zoals het trekken van steekproeven, het ontwikkelen van vragenlijsten, het verzamelen van gegevens, het controleren en bewerken van gegevens, het corrigeren voor nonrespons en de analyse van gegevens. CBS deelt zijn kennis met andere onderzoekers binnen de overheid en geeft advies. Hiervoor hebben wij het Expertisecentrum voor Statistische Methoden (ESM) opgezet. 

Activiteiten

  • Korte, snelle adviezen over het opzetten van survey-onderzoek verstrekt het ESM kosteloos;
  • Uitgebreidere methodologische begeleiding van een survey-onderzoek is mogelijk in de vorm van een samenwerkingsproject;
  • Waar nodig geeft het ESM ongevraagd advies over survey-onderzoek. Als Statistische Autoriteit houdt CBS zich namelijk aan de Praktijkcode voor Europese Statistieken. Deze Code verplicht CBS om onverantwoord gebruik van statistische gegevens en statistisch onderzoek te signaleren;
  • Het ESM verzorgt op aanvraag praktisch georiënteerde cursussen over statistisch onderzoek. Deze cursussen zijn bedoeld voor onderzoekers die door hun werk op een of andere wijze met statistisch onderzoek in aanraking komen.

Methodenreeks

Wilt u meer weten over statistische methoden, raadpleeg dan de methodenreeks. Hierin worden de methoden beschreven die CBS gebruikt en die wetenschappelijk verantwoord zijn.

Checklist peilingen beoordelen

Wilt u meer weten over peilingen, lees dan de Checklist peilingen beoordelen.

Deze publicatie is ook als papieren versie te bestellen. Algemene verkoopinformatie vindt u bij de verkoop boeken.

Contact

Voor advies over een statistisch onderzoek kunt u contact opnemen met CBS-Maatwerk.