Uitvoer

De uitvoer betreft alle goederen en diensten die vanuit Nederland aan het buitenland worden geleverd. Onder uitvoer valt ook de wederuitvoer. We spreken van wederuitvoer wanneer een ingevoerd product na een kleine bewerking Nederland weer verlaat.

Het CBS publiceert cijfers van de uitvoer per maand, kwartaal en jaar. Om cijfers van verschillende jaren goed te kunnen vergelijken, wordt naast de waarde van de uitvoer ook het volume bepaald. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs, dus met de reële ontwikkeling. De prijzen van de uitgevoerde producten kunnen namelijk nogal sterk fluctueren door de tijd heen.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de procentuele verandering worden gegeven van het volume van de uitvoer van goederen en diensten in een jaar, ten opzichte van een jaar eerder.

In 2020 lag de uitvoer van goederen en diensten 4,3 procent lager dan in 2019. Nederland exporteerde in 2020 beduidend minder transportmiddelen en aardolieproducten dan een jaar eerder. De uitvoer van chemische producten groeide daarentegen het hardst. De export van Nederlands fabricaat kromp met 3,8 procent, terwijl de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) 0,2 procent lager uitkwam. De uitvoer van diensten (onder meer de uitgaven van buitenlandse bezoekers in Nederland) was door het vrijwel stilgevallen internationale toerisme fors lager dan in 2019.

Uitvoer goederen en diensten (volume)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20055,8
20067,2
20075,4
20081,6
2009-8,6
20109,7
20115,2
20123,3
20132,5
20144,5
20157,4
20161,7
20176,5
20184,3
20192,7
2020-4,3