The information dialogue, direct antwoord op vragen

De tijd dat we vragen intypen in zoekmachines is op termijn deels voorbij. Zeker omdat de mobiele telefoon meer en meer ons onlinecommunicatiemiddel is.
Mensen praten steeds vaker tegen hun telefoon, of tegen een luidsprekerzuil op de tafel. Want we willen meteen antwoord, zoals in een gesprek.
Het CBS ziet dat als een niet te missen ontwikkeling die in de toekomst misschien wel de belangrijkste manier wordt om de samenleving van feitelijke informatie te voorzien. We ontwikkelen nu een prototype van een computergestuurde dialoogapplicatie waar niet alleen de cijfers, maar ook de datavisualisaties, infographics, video’s, etc. gebruikt worden in de antwoorden. Op deze manier bieden we onze gebruikers op een laagdrempelige manier toegang tot al onze output.

Hoe werkt het?

Er wordt bijvoorbeeld een vraag gesteld: “Hoeveel mannen wonen er in Utrecht?”
Als de gestelde vraag nog niet helemaal duidelijk was dan stelt de assistent een tegenvraag, zoals: “Bedoel je de provincie Utrecht of de gemeente Utrecht?” Het is een uitdaging om de dialoog zo flexibel te construeren dat je bijna niet doorhebt dat je met een computer praat. De antwoorden op vragen worden opgezocht in de openbare databank van het CBS. Daarin staan alle statistische gegevens die het CBS ooit heeft geproduceerd en die voor iedereen toegankelijk is, de zogenoemde open data.

stroomschema

Feedback

Waar we naar toe willen, is een applicatie die direct vragen van gebruikers beantwoordt op basis van alle bij het CBS beschikbare content. Dus ook gegevens die het CBS verzamelt om onderzoek te doen en open data te maken, maar die niet direct bestemd zijn voor publicatie. De technische uitdagingen om daar supersnel goede antwoorden mee te maken, waarbij ook nog eens de geheimhouding van de verstrekkers van gegevens gegarandeerd is, zijn groot. De eerste uitdaging die opgepakt wordt is daarom een andere: het ontwikkelen van de technologie om vragen te kunnen herkennen en te koppelen aan de reeds bestaande open data.
De eerste productversie, op basis van open data, wordt ontwikkeld met technologie van Google (Google DiaglogFlow en Google Assistant).

We zouden graag uw mening willen horen over dit product, over mogelijke toepassingen daarvan en we staan open voor ideeën hoe we de information dialogue verder vorm moeten gaan geven. Wij nodigen u uit om via onderstaand formulier uw feedback te geven.