Personen met een uitkering per gemeente

Deze visualisatie laat in een landkaart van Nederland zien in welke regio’s relatief veel mensen een uitkering hebben.

Wat biedt de visualisatie?

De visualisatie laat per gemeente het aantal personen zien met een uitkering per 1000 personen van de bevolking van 15 tot 65 jaar. Hiermee worden verschillen tussen de gemeenten in het gebruik van de sociale zekerheid in kaart gebracht. De visualisatie gaat uitsluitend in op uitkeringen voor werkloosheid, bijstand en arbeidsongeschiktheid.

De cijfers voor de visualisatie worden gemaakt op basis van administratiegegevens die het CBS ontvangt van lagere overheden (zoals gemeenten) en uitvoerders van de sociale zekerheid (zoals het UWV).

Hoe gebruik je de visualisatie?

In de visualisatie kun je kiezen welke uitkering je in het kaartje wilt zien. Dit kun je ook doen voor twee of drie uitkeringen tegelijkertijd. Door het instellen van een grenswaarde (van het relatieve aantal personen dat een bepaalde uitkering heeft) zie je vervolgens op de kaart in welke gemeenten het aandeel personen gelijk is aan of meer is dan de ingestelde grenswaarde. Het gemiddeld aandeel personen met een bepaalde uitkering voor heel Nederland is te zien in een kader onder het kaartje.

Je kunt ook de kleur van de (combinatie van) uitkering(en) aanpassen en de maand en het jaar kiezen. Het gemaakte kaartje kun je opslaan.

Wat kun je ermee?

De visualisatie kan onder andere gebruikt worden om:

  • af te lezen in welke regio’s of gemeenten in Nederland bepaalde uitkeringen vaker voorkomen;
  • na te gaan wat het aandeel personen met een bepaalde uitkering in je eigen gemeente is;
  • te analyseren of het aandeel personen met een bepaalde uitkering (in een gemeente) is gedaald of gestegen.

Klik op de link hieronder om naar de visualisatie te gaan.