© Hollandse Hoogte

Geluksmeter

Economische groei en materiële welvaart nemen vaak een centrale rol in wanneer het gaat over de stand van zaken in een land. Maar economische vooruitgang gaat niet altijd samen met maatschappelijke vooruitgang. Er is een groeiend besef dat naast het bruto binnenlands product (bbp) ook andere indicatoren van belang zijn om te beschrijven hoe het met een land gaat. Daardoor is er steeds meer aandacht voor het welzijn van de bevolking. CBS heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd om het welzijn van de Nederlandse bevolking cijfermatig beter in kaart te brengen. Naast reguliere publicaties, zoals StatLine tabellen en artikelen, is er nu ook een interactieve infographic: de geluksmeter.

Hoe gebruik je de geluksmeter

De Geluksmeter van CBS laat de geluksscore van Nederland zien op basis van de welzijnsindex. Mensen kunnen met behulp van deze infographic hun persoonlijke geluksscore berekenen. Hiervoor moeten acht vragen over tevredenheid met bepaalde onderdelen van het leven worden beantwoord. Daarnaast kan de eigen score worden vergeleken met de score van de gemiddelde Nederlander, of met specifieke bevolkingsgroepen. De Geluksmeter bestaat uit een aantal stappen:
•Eerst wordt gevraagd naar de achtergrond van de gebruiker terwijl er informatie over de geluksscore wordt gegeven, zoals: ‘Hoe zit dat in jouw provincie?’
•Daarna volgt een voorbeeld over hoe het staat met het geluk van de groep die vergelijkbaar is met de gebruiker.
•Als derde stap kun je zelf de scores op iedere dimensie van geluk invullen, zoals je tevredenheid met de financiële situatie, je gezondheid, je sociale leven etc.
•Tot slot zie je je eigen Geluksscore en kun je zien hoe jouw geluk zich verhoudt tot dat van anderen die vergelijkbaar zijn met jou.

Probeer de CBS Geluksmeter zelf:

Geluksmeter