Duurzame ontwikkeling

De animatie duurzame ontwikkeling laat zien hoe de kwaliteit van leven in Nederland zich ontwikkelt en welke effecten deze ontwikkeling heeft op volgende generaties en op mensen elders in de wereld.

Wat is de animatie duurzame ontwikkeling?

De kerngedachte is dat we in ons streven naar welvaart rekening houden met de behoeften van de huidige generatie zonder de behoeften van toekomstige generaties of van mensen elders in de wereld onder druk te zetten.
De animatie laat de ontwikkeling zien van een groot aantal indicatoren, zoals welzijn en welvaart, natuurlijk kapitaal en van een aantal omgevingskenmerken.

Hoe gebruik je de animatie?

De indicatoren van duurzame ontwikkeling zijn gegroepeerd in thema’s. Van alle indicatoren kun je zien of ze de afgelopen jaren zijn verbeterd of verslechterd en hoe Nederland zich verhoudt tot andere landen van de Europese Unie. Uitroeptekens geven aan op welke thema’s de Nederlandse ontwikkeling zorgelijk is.

Wat kun je ermee?

De animatie geeft de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid in ons land. De informatie in de animatie kun je gebruiken in lessen over:

  • klimaat- en milieuvraagstukken: thema’s ‘natuurlijk kapitaal’ en ‘milieu en grondstoffen’;
  • multiculturele samenleving, veiligheid/criminaliteit en ongelijkheid: thema 'omgevingskenmerken'.

Verder kunnen leerlingen de visualisatie gebruiken om:

  • uit te zoeken hoe de verschillende indicatoren van duurzame ontwikkeling zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben;
  • de positie van Nederland te vergelijken met andere EU-landen;
  • na te denken over de impact van de Nederlandse ontwikkeling op de kwaliteit van leven in andere landen.