Ben ik gemiddeld?

In de animatie Ben ik gemiddeld? kunnen leerlingen zichzelf vergelijken met het gemiddelde van hun leeftijdsgroep op 15 onderwerpen, verdeeld over 5 thema’s:

  • Cultuur en vrije tijd: sport, museumbezoek, vakantie, cafébezoek;
  • Bevolking: huwelijkse staat, rol in het huishouden, levensverwachting;
  • Bestedingen: boodschappen, vaste lasten, kleding, schoenen en accessoires;
  • Gezondheid: BMI, roken, drinken;
  • Inkomen.

Hoe werkt Ben ik gemiddeld?

Op de website kies je het karakter dat het beste bij je past, of die je het leukste vindt. Vervolgens kies je je leeftijd. Onder in beeld komen nu de 5 thema’s te voorschijn. Door op een thema te klikken zie je welke onderwerpen daarbij horen. Als je een onderwerp hebt aangeklikt, zie je 4 vensters. Vul je eigen gegevens in en klik op ‘vergelijk jezelf’. Hieruit volgt een grafiek of animatie waarin jouw gegevens worden vergeleken met het gemiddelde. In het venster links staat een interessant weetje over het onderwerp. Een link leidt je naar de bijbehorende StatLinetabel, de database van het CBS.

Wat kun je ermee?

Ben ik gemiddeld? is een interactieve tool die leerlingen op een leuke manier kennis laat maken met grafieken en cijfers over de Nederlandse bevolking voor verschillende onderwerpen. Doordat de cijfers kunnen worden vergeleken met de eigen situatie gaan ze meer leven en krijgen ze ook betekenis. Leerlingen zien duidelijk hoe hun eigen situatie zich verhoudt tot de situatie van andere jongeren. Ben ik gemiddeld? is ook bedoeld als opstapje naar verdergaande statistieken, zoals te vinden op StatLine.

Meer cijfers over gemiddelden

  • De gegevens in Ben ik gemiddeld? zijn ook te vinden in StatLine. De drempel om gegevens uit StatLine te halen is echter wat hoger. Daar staat tegenover dat er in StatLine veel meer gegevens te zien zijn en dat er zeer specifieke informatie te vinden is. 
  • CBS publiceert ook gemiddelden in Trends in Nederland. Dit handzame kleine boekje komt eens per jaar uit en bevat informatie voor een heleboel onderwerpen.

Klik op deze link om naar de website Ben ik gemiddeld? te gaan.