Werklozen

Iemand is werkloos als hij tussen 15 en 75 jaar is, geen betaald werk heeft, actief op zoek is en beschikbaar is. Het aantal werklozen verschilt van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Iemand heeft pas recht op een WW-uitkering, als hij of zij eerder gewerkt heeft.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet het verschil in het aantal werklozen in 2017 ten opzichte van 2016 worden geschat. In 2008 telde het CBS 318 duizend werklozen. Daarna liep dit aantal een jaren op en in 2014 kwam het aantal werklozen uit op 660 duizend. In 2015 en 2016 daalde het aantal werklozen weer en telde het CBS 538 duizend werklozen in 2016. Zet de daling van het aantal werklozen ook door in 2017?