Werklozen

Volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) is iemand werkloos als hij tussen 15 en 75 jaar is, geen betaald werk heeft, actief op zoek is en beschikbaar is. Het aantal werklozen verschilt van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Iemand heeft pas recht op een WW-uitkering, als hij of zij eerder gewerkt heeft.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet het verschil in het aantal werklozen in 2019 ten opzichte van 2018 worden geschat. Door de crisis steeg het aantal werklozen in 2014 tot 660 duizend. Daarna daalde het aantal werklozen weer en telde het CBS 350 duizend werklozen in 2018. Zet de daling van het aantal werklozen ook door in 2019? Of vindt er een omslag plaats?

Werkoze beroepsbevolking (Internationale definitie)
 x 1 000
2005489
2006419
2007355
2008318
2009381
2010435
2011434
2012516
2013647
2014660
2015614
2016538
2017438
2018350