Werklozen

Iemand is werkloos als hij tussen 15 en 75 jaar is, geen betaald werk heeft, actief op zoek is en beschikbaar is. Het aantal werklozen verschilt van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Iemand heeft pas recht op een WW-uitkering, als hij of zij eerder gewerkt heeft.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet het verschil in het aantal werklozen in 2018 ten opzichte van 2017 worden geschat. In 2008 telde het CBS 318 duizend werklozen. Daarna liep dit aantal een jaren op en in 2014 kwam het aantal werklozen uit op 660 duizend. Daarna daalde het aantal werklozen weer en telde het CBS 438 duizend werklozen in 2017. Zet de daling van het aantal werklozen ook door in 2018?

Werkloze beroepsbevolking, 31 december (x 1 000)
 Werkloze personen
2003395
2004466
2005489
2006419
2007355
2008318
2009381
2010435
2011434
2012516
2013647
2014660
2015614
2016538
2017438