Werklozen

Volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) is iemand werkloos als hij tussen 15 en 75 jaar is, geen betaald werk heeft, actief op zoek is en beschikbaar is. Het aantal werklozen verschilt van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Iemand heeft pas recht op een WW-uitkering, als hij of zij eerder gewerkt heeft.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet het verschil in het aantal werklozen in 2020 ten opzichte van 2019 worden geschat. Door de crisis steeg het aantal werklozen in 2014 tot 660 duizend. Daarna daalde het aantal werklozen weer. In 2019 waren er 36 duizend werklozen minder dan in 2018. Het werkloosheidspercentage (het aandeel van het aantal werklozen in de totale beroepsbevolking) daalde van 3,8 naar 3,4 procent.  Een verdere daling lijkt door de coronacrisis onwaarschijnlijk, of niet?

Werkoze beroepsbevolking (Internationale definitie)
 x 1 000
2005489
2006419
2007355
2008318
2009381
2010435
2011434
2012516
2013647
2014660
2015614
2016538
2017438
2018350
2019314