Uitvoer

De uitvoer betreft alle goederen en diensten die vanuit Nederland aan het buitenland worden geleverd. Onder uitvoer valt ook de wederuitvoer. We spreken van wederuitvoer wanneer een ingevoerd product na een kleine bewerking Nederland weer verlaat.

Het CBS publiceert cijfers van de uitvoer per maand, kwartaal en jaar. Om cijfers van verschillende jaren goed te kunnen vergelijken, wordt naast de waarde van de uitvoer ook het volume bepaald. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs, dus met de reële ontwikkeling. De prijzen van de uitgevoerde producten kunnen namelijk nogal sterk fluctueren door de tijd heen.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de procentuele verandering worden gegeven van het volume van de uitvoer van goederen en diensten in 2018, ten opzichte van 2017. De uitvoer is vaak de motor van de economische groei, maar in 2009 bijvoorbeeld kromp de uitvoer aanzienlijk. Sindsdien is de uitvoer weer elk jaar gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Is dat ook in 2018 weer het geval?

Uitvoer goederen en diensten (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 uitvoer
20031,8
20048,2
20055,8
20067,2
20075,4
20081,6
2009-8,6
20109,7
20115,2
20123,3
20132,5
20144,5
20157,4
2016*1,7
2017*5,3