Uitvoer

De uitvoer betreft alle goederen en diensten die vanuit Nederland aan het buitenland worden geleverd. Onder uitvoer valt ook de wederuitvoer. We spreken van wederuitvoer wanneer een ingevoerd product na een kleine bewerking Nederland weer verlaat.

Het CBS publiceert cijfers van de uitvoer per maand, kwartaal en jaar. Om cijfers van verschillende jaren goed te kunnen vergelijken, wordt naast de waarde van de uitvoer ook het volume bepaald. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs, dus met de reële ontwikkeling. De prijzen van de uitgevoerde producten kunnen namelijk nogal sterk fluctueren door de tijd heen.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de procentuele verandering worden gegeven van het volume van de uitvoer van goederen en diensten in 2020, ten opzichte van 2019. De uitvoer is vaak de motor van de economie en groeide bijvoorbeeld  in 2018 met 3,7 procent. Dat is minder hard dan in het voorgaande jaar, toen lag de export 6,5 procent hoger dan een jaar eerder. Door de coronacrisis zakte de uitvoer sterk in. Hoe zal de uitvoer het in 2020 doen? Trekt de groei weer aan?

Uitvoer goederen en diensten (volume)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20055,8
20067,2
20075,4
20081,6
2009-8,6
20109,7
20115,2
20123,3
20132,5
20144,5
20157,4
20161,7
20176,5
20184,3
20192,7