Ontwikkeling van de consumentenprijzen (CPI)

De ontwikkeling van de consumentenprijzen (consumentenprijsindex, CPI) geeft aan hoeveel duurder het leven voor een gemiddeld huishouden in Nederland is geworden in een jaar tijd.

De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van een mandje goederen en diensten. Dit mandje is gebaseerd op wat de Nederlandse bevolking gemiddeld consumeert. Hoe meer er gemiddeld aan een product besteed wordt, hoe zwaarder het meetelt in de CPI. Zo tellen de kosten van huisvesting, energie en water het zwaarst mee. Eten en drinken is goed voor 10 procent van het mandje.

Het CBS berekent elke maand de consumentenprijsindex. Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de gemiddelde ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2018 worden geschat. Dit is het procentuele verschil van de CPI van 2018 ten opzichte van de CPI van 2017.

In 2016 was de ontwikkeling van de consumentenprijzen gemiddeld 0,3 procent. Dit was de laagste prijsstijging van goederen en diensten voor consumenten na 1987. Eind 2016 begon de consumentenprijsindex op te lopen tot 1,8 procent in februari 2017. Daarna daalde de consumentenprijsindex weer iets. Wat zou de gemiddelde prijsontwikkeling zijn voor 2018?

Consumentenprijsindex (CPI) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
   CPI
2007jan1,4
feb1,5
mrt1,8
apr1,8
mei1,8
jun1,7
jul1,5
aug1,1
sep1,3
okt1,6
nov1,9
dec1,9
2008jan2
feb2,2
mrt2,2
apr2
mei2,3
jun2,6
jul3,2
aug3,2
sep3,1
okt2,8
nov2,3
dec1,9
2009jan1,9
feb2
mrt2
apr1,8
mei1,6
jun1,4
jul0,2
aug0,3
sep0,4
okt0,7
nov1
dec1,1
2010jan0,8
feb0,8
mrt1
apr1,1
mei1
jun0,8
jul1,6
aug1,5
sep1,6
okt1,6
nov1,6
dec1,9
2011jan2
feb1,9
mrt2
apr2,1
mei2,3
jun2,3
jul2,6
aug2,6
sep2,7
okt2,6
nov2,6
dec2,4
2012jan2,5
feb2,5
mrt2,5
apr2,4
mei2,1
jun2,1
jul2,3
aug2,3
sep2,3
okt2,9
nov2,8
dec2,9
2013jan3
feb3
mrt2,9
apr2,6
mei2,8
jun2,9
jul3,1
aug2,8
sep2,4
okt1,6
nov1,5
dec1,7
2014jan1,4
feb1,1
mrt0,8
apr1,2
mei0,8
jun0,9
jul0,9
aug1
sep0,9
okt1,1
nov1
dec0,7
2015jan0
feb0,2
mrt0,4
apr0,6
mei1,1
jun1
jul1
aug0,8
sep0,6
okt0
nov0,7
dec0,7
2016jan0,6
feb0,6
mrt0,6
apr0
mei0
jun0
jul-0,2
aug0,2
sep0,1
okt0,4
nov0,6
dec1
2017jan1,7
feb1,8
mrt1,1
apr1,6
mei1,1
jun1,1
jul1,4
aug1,4
sep1,5
okt1,3
nov1,5
dec1,2
2018jan1,3
feb1
mrt0,8
apr0,8
mei1,4
jun*1,3