Ontwikkeling van de consumentenprijzen (CPI)

De ontwikkeling van de consumentenprijzen (consumentenprijsindex, CPI) geeft aan hoeveel duurder het leven voor een gemiddeld huishouden in Nederland is geworden in een jaar tijd.

De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van een mandje goederen en diensten. Dit mandje is gebaseerd op wat de Nederlandse bevolking gemiddeld consumeert. Hoe meer er gemiddeld aan een product besteed wordt, hoe zwaarder het meetelt in de CPI. Zo tellen de kosten van huisvesting, energie en water het zwaarst mee. Eten en drinken is goed voor 10 procent van het mandje.

Het CBS berekent elke maand de consumentenprijsindex. Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de gemiddelde ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2018 worden geschat. Dit is het procentuele verschil van de CPI van 2018 ten opzichte van de CPI van 2017.

In 2016 was de ontwikkeling van de consumentenprijzen gemiddeld 0,3 procent. Dit was de laagste prijsstijging van goederen en diensten voor consumenten na 1987. Eind 2016 begon de consumentenprijsindex op te lopen tot 1,8 procent in februari 2017. Daarna daalde de consumentenprijsindex weer iets. Wat zou de gemiddelde prijsontwikkeling zijn voor 2018?

Consumentenprijsindex (CPI) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 CPI
2007 jan1,4
2007 feb1,5
2007 mrt1,8
2007 apr1,8
2007 mei1,8
2007 jun1,7
2007 jul1,5
2007 aug1,1
2007 sep1,3
2007 okt1,6
2007 nov1,9
2007 dec1,9
2008 jan2
2008 feb2,2
2008 mrt2,2
2008 apr2
2008 mei2,3
2008 jun2,6
2008 jul3,2
2008 aug3,2
2008 sep3,1
2008 okt2,8
2008 nov2,3
2008 dec1,9
2009 jan1,9
2009 feb2
2009 mrt2
2009 apr1,8
2009 mei1,6
2009 jun1,4
2009 jul0,2
2009 aug0,3
2009 sep0,4
2009 okt0,7
2009 nov1
2009 dec1,1
2010 jan0,8
2010 feb0,8
2010 mrt1
2010 apr1,1
2010 mei1
2010 jun0,8
2010 jul1,6
2010 aug1,5
2010 sep1,6
2010 okt1,6
2010 nov1,6
2010 dec1,9
2011 jan2
2011 feb1,9
2011 mrt2
2011 apr2,1
2011 mei2,3
2011 jun2,3
2011 jul2,6
2011 aug2,6
2011 sep2,7
2011 okt2,6
2011 nov2,6
2011 dec2,4
2012 jan2,5
2012 feb2,5
2012 mrt2,5
2012 apr2,4
2012 mei2,1
2012 jun2,1
2012 jul2,3
2012 aug2,3
2012 sep2,3
2012 okt2,9
2012 nov2,8
2012 dec2,9
2013 jan3
2013 feb3
2013 mrt2,9
2013 apr2,6
2013 mei2,8
2013 jun2,9
2013 jul3,1
2013 aug2,8
2013 sep2,4
2013 okt1,6
2013 nov1,5
2013 dec1,7
2014 jan1,4
2014 feb1,1
2014 mrt0,8
2014 apr1,2
2014 mei0,8
2014 jun0,9
2014 jul0,9
2014 aug1
2014 sep0,9
2014 okt1,1
2014 nov1
2014 dec0,7
2015 jan0
2015 feb0,2
2015 mrt0,4
2015 apr0,6
2015 mei1,1
2015 jun1
2015 jul1
2015 aug0,8
2015 sep0,6
2015 okt0
2015 nov0,7
2015 dec0,7
2016 jan0,6
2016 feb0,6
2016 mrt0,6
2016 apr0
2016 mei0
2016 jun0
2016 jul-0,2
2016 aug0,2
2016 sep0,1
2016 okt0,4
2016 nov0,6
2016 dec1
2017 jan1,7
2017 feb1,8
2017 mrt1,1
2017 apr1,6
2017 mei1,1
2017 jun1,1
2017 jul1,4
2017 aug1,4
2017 sep1,5
2017 okt1,3
2017 nov1,5
2017 dec1,2
2018 jan1,3
2018 feb1
2018 mrt0,8
2018 apr0,8
2018 mei1,4
2018 jun*1,3