Ontwikkeling van de consumentenprijzen (CPI)

De ontwikkeling van de consumentenprijzen (consumentenprijsindex, CPI) geeft aan hoeveel duurder het leven voor een gemiddeld huishouden in Nederland is geworden in een jaar tijd.

De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van een mandje goederen en diensten. Dit mandje is gebaseerd op wat de Nederlandse bevolking gemiddeld consumeert. Hoe meer er gemiddeld aan een product besteed wordt, hoe zwaarder het meetelt in de CPI. Zo tellen de kosten van huisvesting, energie en water het zwaarst mee. Eten en drinken is goed voor 10 procent van het mandje.

Het CBS berekent elke maand de consumentenprijsindex. Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de gemiddelde ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2019 worden geschat. Dit is het procentuele verschil van de CPI van 2019 ten opzichte van de CPI van 2018.

In 2016 was de ontwikkeling van de consumentenprijzen gemiddeld 0,3 procent. Dit was de laagste prijsstijging van goederen en diensten voor consumenten na 1987. In 2018 waren de prijzen voor goederen en diensten gemiddeld 1,7 procent duurder dan in 2017. Op 1 januari 2019 is het lage btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent, dit had een duidelijke invloed op de consumentenprijzen. Hoe groot is de invloed van Covid-19 dit jaar?

Consumentenprijsindex (CPI)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20051,7
20061,1
20071,6
20082,5
20091,2
20101,3
20112,3
20122,5
20132,5
20141
20150,6
20160,3
20171,4
20181,7
20192,6