Koopwoningen

Het CBS publiceert over de ontwikkelingen van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen. De prijzen van nieuwbouwwoningen worden hierbij niet meegenomen.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de procentuele verandering worden geschat van de prijzen van bestaande koopwoningen in 2019 ten opzichte van 2018. In tijden van hoogconjunctuur, zoals in de jaren negentig van de vorige eeuw, gaat het goed met de huizenmarkt. In economisch slechtere tijden verandert dat. De prijzen van bestaande koopwoningen en ook het aantal verkochte woningen lopen dan terug. In 2008 bereikten de huizenprijzen een piek. Daarna daalden ze tot halverwege 2013. Sindsdien stijgen de prijzen weer. In 2018 was de prijsstijging gemiddeld 9 procent, de grootste prijsstijging na 2001. Hoe verloopt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen in 2019?

Prijzen van bestaande koopwoningen (PBK)
 %-verandering t.o.v. jaar eerder (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20053,9
20064,6
20074,2
20083
2009-3,4
2010-2,2
2011-2,4
2012-6,5
2013-6,6
20140,9
20152,8
20165
20177,6
20189