© Hollandse Hoogte

Investeringen

Het CBS verstaat onder investeringen: uitgaven aan bedrijfsgebouwen, woningen, machines en vervoermiddelen, zogenaamde “geproduceerde activa”. Investeringen zijn gericht op een doel dat op langere termijn wordt behaald. Niet alleen bedrijven investeren, maar huishoudens ook. Een nieuw huis kopen of het dak van je huis vervangen zijn ook investeringen. Investeringen van de overheid, bijvoorbeeld in wegen, hoef je in de gevraagde voorspelling niet mee te nemen.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de procentuele verandering worden berekend van het volume van de bruto-investeringen in vaste activa door bedrijven en huishoudens in 2018, ten opzichte van 2017. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs.

De bedrijfsinvesteringen in 2018 groeiden met 4,2 procent. Net als in 2017 zijn in 2018 de investeringen in woningen en gebouwen aanzienlijk gegroeid. Ook hebben bedrijven fors meer in personenauto’s, machines en installaties geïnvesteerd. Hoeveel meer gaan bedrijven en huishoudens investeren in 2019 ten opzichte van 2018?

Investeringen in vaste activa, bedrijven en huishoudens (volume)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20054,5
20066,6
200718
2008-4,4
2009-11,4
2010-7,5
20116,6
2012-5,9
2013-1,2
2014-2,1
201535
2016-8,8
20174,8
20184,2