© Hollandse Hoogte

Investeringen

Het CBS verstaat onder investeringen: uitgaven aan bedrijfsgebouwen, woningen, machines en vervoermiddelen, zogenaamde “geproduceerde activa”. Investeringen zijn gericht op een doel dat op langere termijn wordt behaald. Niet alleen bedrijven investeren, maar huishoudens ook. Een nieuw huis kopen of het dak van je huis vervangen zijn ook investeringen. Investeringen van de overheid, bijvoorbeeld in wegen, hoef je in de gevraagde voorspelling niet mee te nemen.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de procentuele verandering worden berekend van het volume van de bruto-investeringen in vaste activa door bedrijven en huishoudens in 2020, ten opzichte van 2019. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs.

In 2019 zijn de investeringen in vaste activa met 5,3 procent gegroeid. De groei was hoger dan in 2018, toen de investeringen met 3,2 procent groeiden. Gaan bedrijven en huishoudens meer of minder investeren in 2020 ten opzichte van 2019?

Investeringen in vaste activa, bedrijven en huishoudens (volume)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20054,5
20066,6
200718
2008-4,4
2009-11,4
2010-7,5
20116,6
2012-5,9
2013-1,2
2014-2,1
201535
2016-8,8
20174,8
20183,9
20195,4