© Hollandse Hoogte

Investeringen

Het CBS verstaat onder investeringen: uitgaven aan bedrijfsgebouwen, woningen, machines en vervoermiddelen, zogenaamde “geproduceerde activa”. Investeringen zijn gericht op een doel dat op langere termijn wordt behaald. Niet alleen bedrijven investeren, maar huishoudens ook. Een nieuw huis kopen of het dak van je huis vervangen zijn ook investeringen. Investeringen van de overheid, bijvoorbeeld in wegen, hoef je in de gevraagde voorspelling niet mee te nemen.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de procentuele verandering worden berekend van het volume van de bruto-investeringen in vaste activa door bedrijven en huishoudens in 2018, ten opzichte van 2017. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs.

Net als met de consumptie ging het met de investeringen na 2008 niet goed. Maar in 2015 groeiden de investeringen fors en waren zo een belangrijk onderdeel in de economische groei. Vooral de woningmarkt is de afgelopen jaren flink aangetrokken waardoor de investeringen in woningen sterk stijgen. In 2016 groeiden de investeringen met 6,1 procent minder hard. Hoeveel meer gaan bedrijven en huishoudens investeren in 2018 ten opzichte van 2017?

Bruto investeringen van bedrijven en huishoudens (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 investeringen
2003-1,7
20040,2
20053,3
20067
200714,8
2008-3
2009-8,6
2010-6,8
20114,9
2012-6,3
2013-1,6
2014-2,4
201529
2016*-7,3
2017*6,1