Huizenprijzen

Het CBS publiceert over de ontwikkelingen van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen. De prijzen van nieuwbouwwoningen worden hierbij niet meegenomen.
Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de procentuele verandering worden geschat van de prijzen van bestaande koopwoningen in 2018 ten opzichte van 2017. In tijden van hoogconjunctuur, zoals in de jaren negentig van de vorige eeuw, gaat het goed met de huizenmarkt. In economisch slechtere tijden verandert dat. De prijzen van bestaande koopwoningen en ook het aantal verkochte woningen lopen dan terug. In 2014 (0,9 procent) zaten de huizenprijzen weer in de lift, nadat ze vijf jaar achter elkaar daalden. In 2017 stegen de huizenprijzen met 7,6 procent, de grootste prijsstijging in meer dan 10 jaar tijd. Hoe verloopt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen in 2018?

Prijzen van bestaande koopwoningen (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 huizenprijzen
20053,9
20064,6
20074,2
20083
2009-3,4
2010-2,2
2011-2,4
2012-6,5
2013-6,6
20140,9
20152,8
20165
20177,6