Consumptie

Onder de consumptie van huishoudens vallen de meeste bestedingen aan goederen en diensten die huishoudens doen. Denk hierbij aan uitgaven aan eten, kleding, meubels, elektronica, benzine, water en elektriciteit, uitgaven in de horeca, enzovoort. Ook de uitgaven die Nederlanders op vakantie in het buitenland doen worden meegeteld in de consumptie. Sommige uitgaven, zoals de aankoop van een huis, worden niet tot consumptie gerekend, maar gezien als investering.

Het CBS publiceert cijfers over de consumptie per maand, kwartaal en jaar. Om cijfers van verschillende jaren goed te kunnen vergelijken wordt naast de waarde van de consumptie ook het volume bepaald. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs. De prijzen van goederen en diensten kunnen namelijk sterk schommelen.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de procentuele verandering worden gegeven van het volume van de consumptie door huishoudens in 2018 ten opzichte van 2017. In 2013 daalde de consumptie van huishoudens nog met 1,5 procent. In 2016 en 2017 gaven consumenten weer meer uit en groeiden de bestedingen respectievelijk met 1,7 en 1,9 procent. Gaan huishoudens in 2018 opnieuw meer geld uitgeven dan het voorgaande jaar?

Consumptieve bestedingen huishoudens (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder)
 consumptie
2003-0,1
20041,4
20051,1
20063,1
20072
20081,1
2009-2,3
20100,8
2011*-0,6
2012*-1,6
2013*-1,5
2014*-0,1
2015*1,7
2016*1,7
2017*1,9