Reglement

De prijs

  1. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) looft een prijs uit voor de klas die het beste de conjunctuur van 2018 voorspelt.
  2. De prijs bestaat uit een trofee en een prijs voor de leerlingen.
  3. De prijsuitreiking zal in maart/april 2019 plaatsvinden. Exacte datum en plaats worden nader bekendgemaakt.

De uitslag

  1. Economen binnen CBS berekenen welke klas de winnaar is van de wedstrijd.
  2. De winnaar wordt uitgeroepen met behulp van CBS-cijfers over het jaar 2018 die medio februari 2019 met de eerste raming van de economische groei vierde kwartaal 2018 bekend zijn. Eventuele herzieningen in de cijfers na februari worden niet meegenomen in de berekening en kunnen dus ook geen andere winnaar tot gevolg hebben.
  3. De uitslag zal in maart/april 2019 bekend worden gemaakt op de website. Met de winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen.

Deelname

  1. Elke klas mag slechts één inzending doen. Bij meerdere inzendingen geldt de inzending die als eerste is verstuurd en volledig is.
  2. Er is geen beperking op het aantal klassen dat per school mag meedoen.
  3. De inzending moet vóór 15 oktober 2018 verstuurd zijn.
  4. De wedstrijd is bedoeld voor leerlingen in havo-5, vwo-5 of vwo-6. Het staat een docent echter vrij om met een andere klas deel te nemen aan de wedstrijd.