Export krimpt bijna 1 procent in juni

Het volume van de goederenexport was in juni 0,7 procent kleiner dan in juni 2017, meldt het CBS. Voor het eerst in ruim vier jaar is de export iets gekrompen. Dat komt ook doordat in juni 2017 de export juist sterk groeide en op een relatief hoog niveau lag. In juni 2018 was vooral de export van aardolie-, metaal- en chemische producten lager dan een jaar eerder. Het volume van de import was in juni 2,5 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in augustus 2018 ongeveer even gunstig als in juni.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 mutatie
2014 J3,6
2014 A0,7
2014 S6,3
2014 O3,3
2014 N3
2014 D6
2015 J7,7
2015 F5,2
2015 M4
2015 A5,9
2015 M6,2
2015 J5,2
2015 J5,9
2015 A7,2
2015 S4
2015 O6,2
2015 N4,9
2015 D4,5
2016 J4,7
2016 F4
2016 M5,9
2016 A6
2016 M7,1
2016 J4,6
2016 J3,5
2016 A4,1
2016 S5,6
2016 O4,5
2016 N5,4
2016 D6,2
2017 J3
2017 F6,4
2017 M8,1
2017 A2,9
2017 M3,1
2017 J10,7
2017 J7,5
2017 A6,9
2017 S7,5
2017 O4,8
2017 N9,1
2017 D6,1
2018 J5,4
2018 F3
2018 M2,1
2018 A7,3
2018 M4,6
2018 J-0,7

Omstandigheden voor export in augustus ongeveer even gunstig als in juni

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in augustus ongeveer even gunstig als in juni. In de radar van augustus was de ontwikkeling van de reële wisselkoers gunstiger dan in de radar van juni, maar het vertrouwen van de Duitse en Europese producenten minder positief.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.