In de klas

CBS in de klas biedt docenten gratis specifiek CBS-materiaal aan dat direct bruikbaar is in de klas en dat past in het lesprogramma. Op dit moment biedt CBS in de klas materiaal aan voor de vakken economie, aardrijkskunde, maatschappijleer en wiskunde in het voortgezet onderwijs en voor rekenen en informatieverwerking in het basisonderwijs. Heeft u suggesties voor lesmateriaal? Stuur dan een email naar onderwijssite@cbs.nl.

Nieuws

ConjunctuurBekerStrijd

Elk jaar proberen leerlingen een voorspelling te doen van de Nederlandse economie in de ConjunctuurBekerStrijd. De wedstrijd is geschikt voor de hoogste klassen van havo en vwo en deelname is gratis. De voorspelling moet vóór 1 oktober 2016 zijn ingediend.

Meer informatie (inschrijven, informatie over de indicatoren en het indienen van de voorspelling)

Posters

De posters voor het nieuwe schooljaar zijn massaal besteld. Op dit moment is het helaas niet mogelijk om nog posters te bestellen. Je kunt de posters wel als pdf downloaden en laten afdrukken.