© Hollandse Hoogte

Seminar Big Data Matters 2019

Big data biedt beleidsmakers kansen op snellere, efficiëntere en meer gedetailleerde inzichten. Maar hebben beleidsmakers zicht op de kansen die big data biedt? Het CBS Center for Big Data Statistics (CBDS) bundelt expertise op het gebied van big data-technologie en -methoden met die van ruim 40 partners uit overheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs.

Wat gebeurt er op het gebied van big data-innovatie, binnen én buiten het CBS? Welke kansen biedt (big) data-gedreven werken voor landelijk, provinciaal en stedelijk beleid, en wat zijn de uitdagingen?

Na het succes van de eerste editie van het seminar organiseert het CBS Center for Big Data Statistics (CBDS) op donderdag 14 maart 2019 voor de tweede keer het seminar Big Data Matters op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Dit seminar richt zich vooral op het belang van datagedreven werken voor bestuurders, beleidsmakers en inhoudsdeskundigen bij gemeenten, landelijke overheid en provincies maar ook op partners van het CBDS zoals kennisinstellingen, universiteiten en bedrijven.

Wetenschapsjournalist, schrijver en programmamaker Diederik Jekel neemt u mee door de wereld waarin snelle technologisch gedreven verandering de nieuwe constante is. We laten samen met onze partners resultaten zien die we samen hebben bereikt op belangrijke maatschappelijke thema’s als mobiliteit, energie transitie, gezondheid, luchtverontreiniging en de arbeidsmarkt. We tonen dat we met data sneller, vaker, meer en efficiënter beleidsgerichte statistieken kunnen maken. Dat doen we in parallelle sessies, waarin ruim plaats is voor interactie en discussie. Ook onderwerpen als privacy en ethische dilemma’s komen aan bod.

Er komen zeer interessante big data ontwikkelingen op de thema’s mobiliteit, energietransitie, luchtkwaliteit/gezondheid en arbeidsmarkt aan bod. Hier is veel ruimte voor interactie met u.

Uiteraard is er de gehele dag veel ruimte voor interactie met de sprekers, CBDS-partners en andere bezoekers. De dagvoorzitter is Maurice Olivers, expert op het gebied van communicatie en executive education.

Begin 2019 opent de inschrijving.

We zien u graag op 14 maart 2019!