Huishoudelijke ondersteuning

Wat is het?

In de periode van 2010 tot en met 2017 zijn er landelijke en vaak ook gemeentelijke maatregelen genomen omtrent de eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning. Het CBS kan voor uw gemeente nagaan wat de ontwikkeling is van het gebruik van huishoudelijke ondersteuning onder verschillende groepen. We kunnen diverse achtergrondkenmerken van personen met huishoudelijke ondersteuning in beeld te brengen, zoals leeftijd, bruto- en besteedbaar huishoudensinkomen en type huishouden, zodat duidelijk wordt of het gebruik van huishoudelijke ondersteuning in bepaalde groepen is toe- of afgenomen.

Wat levert het op?

Inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van huishoudelijke ondersteuning onder verschillende groepen;

Vergelijking van achtergrondkenmerken van personen die wel en geen gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning.

Gebruik huishoudelijke ondersteuning naar besteedbaar inkomen (%)
 Tot €20.000€20.000 tot €30.000€30.000 tot €40.000€40.000 tot €50.000€50.000 tot €75.000€75.000 of meerOnbekend
2010522983107
20124933114200
2014523493200
2016553472100

Detailniveau

Gemeente.

Betrokken UDC’s

Leidschendam-Voorburg, Den Haag.