Statushouders

Wat is het?

Informatie over statushouders die zich in de gemeente hebben gevestigd, na het krijgen van een verblijfsvergunning. De statushouders kunnen gevolgd worden door de tijd, waardoor per jaar hun situatie in beeld te brengen is. Door de vorm van een monitor kunnen statushouders steeds een jaar langer gevolgd worden, en worden nieuw gevestigde statushouders toegevoegd aan het onderzoek.
In het onderzoek kijken we onder andere naar hoeveel van de statushouders die in 2014 in de gemeente zijn komen wonen, in 2016 werk hadden, naar school gingen of een uitkering hadden. Kenmerken over de huishoudenssituatie, sociaaleconomische positie, onderwijsdeelname, inburgering, inkomen, jeugdzorg en criminaliteit kunnen meegenomen worden in het onderzoek. Ook is van de statushouders de nationaliteit, leeftijd en het geslacht bekend.

Wat levert het op?

- Inzicht in de kenmerken van statushouders die zich jaarlijks in de gemeente vestigen
- Inzicht in hoe het statushouders vergaat na het moment dat zij in de gemeente komen wonen
- Vergelijking van de cijfers met andere gemeenten of regio’s

Voorbeeld: Den Haag

Statushouders; plaats in het huishouden, 1 juni 2017
 Den Haag (%)G4 (exclusief Den Haag) (%)
Thuiswonend kind1623
Alleenstaand4840
Partner in paar zonder kinderen1010
Partner in paar met kinderen1822
Ouder in eenouderhuishouden43
Overig lid huishouden43

Reactie gemeente

“Het CBS biedt veel lokaal maatwerk. Dankzij het onderzoek naar statushouders is de specifieke situatie van de gemeente beter zichtbaar geworden. Voorheen vergde het veel en apart doorvragen op landelijke cijfers verspreid over verschillende instanties en diverse rapporten. Het onderzoek gaat ons helpen in het kunnen volgen van ons beleid op statushouders.”

Detailniveau

Gemeente.

Betrokken UDC’s

Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Groningen.