Prettig wonen

Wat is het?

Een dashboard met resultaten van onderzoek naar hoe prettig mensen wonen in een bepaalde wijk. Het dashboard toont per wijk welk rapportcijfer bewoners geven voor hoe prettig ze wonen en welke sociale en fysieke kenmerken met dit cijfer samenhangen. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken in hoeverre de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen, contact met buren of de staat van de buurt samenhangen met prettig wonen.
Vervolgens wordt per wijk inzichtelijk gemaakt hoe belangrijk elk aspect is en hoe goed de wijk al scoort op elk aspect (met andere woorden; hoeveel verbetering er nog mogelijk is).

Wat levert het op?

Het onderzoek naar prettig wonen is gedaan ter ondersteuning van de wijkagenda voor de gemeente Den Haag. De wijkagenda is hét participatie-instrument om samen met bewoners, ondernemers en instellingen te bepalen aan welke maatschappelijke wijkdoelen in de komende vier jaar wordt samengewerkt. Om te weten welke onderdelen prioriteit hebben, is het van belang om te weten welke factoren sterk samenhangen met het prettig wonen en waar en hoeveel verbetering er nog mogelijk is.

Voorbeeld
Schermafdruk dashboard prettig wonen den haag

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/7329f1523df24b16b2fb037d77116a2b]

Detailniveau

Wijkniveau.

Betrokken UDC’s

Den Haag.