Personenauto’s naar brandstof

Wat is het?

Cijfers over het aantal motorvoertuigen naar type brandstof in de gemeente. Het kan gaan om auto’s die rijden op benzine, diesel, LPG en elektriciteit. Bij elektrische auto’s kan er een onderverdeling gemaakt worden in volledig elektrisch en gedeeltelijk elektrisch.
De informatie over personenauto’s naar brandstof kan de gemeente gebruiken om beter in te spelen op voorzieningen of maatregelen voor specifieke autotypes. Bijvoorbeeld om de meest optimale locatie voor het plaatsen van nieuwe laadpalen voor emissievrije auto’s te bepalen.

Ook is het mogelijk om autobezit aan huishoudens te koppelen.

Wat levert het op?

  • Informatie over het type brandstof waarop de auto’s van de bewoners van de gemeente rijden;
  • Inzicht in autobezit naar type brandstof op wijk- of buurtniveau.
  • Inzicht in welk type huishoudens in het bezit zijn van een auto op wijk/buurtniveau. In hoeverre werken autobezitters bijvoorbeeld? Hoe hoog is hun inkomen en hebben zij kinderen?

Voorbeeld: Elektrische auto's in Zwolle, 2016

Plaatje waar de meeste auto's zijn in zwolle

Detailniveau

Gemeente, wijk- en buurtniveau.

Betrokken UDC’s

Venlo, Zwolle, Eindhoven.