Parkeerbeleid

Wat is het?

De gemeente krijgt regelmatig van bewoners die een parkeerboete hebben ontvangen te horen dat ze bijvoorbeeld de parkeerkaart zijn vergeten of het parkeerabonnement vergeten waren te verlengen. De gemeente wil zo min mogelijk de bewoners belasten dus wil het inzicht krijgen aan wie de parkeerboetes worden uitgeschreven.

Het CBS beschikt, op basis van kenteken, over informatie van de eigenaar van de auto. Wanneer de gemeente de registraties van parkeerboetes aan het CBS levert, kan het CBS daar de kenmerken van de autobezitter aan koppelen.

Wat levert het op?

  • Informatie over het aantal parkeerboetes in de blauwe parkeerzones in de gemeente;
  • Inzicht welke bewoners parkeerboetes krijgen; van binnen de gemeente of bewoners van buiten de gemeente;
  • Mogelijkheid tot uitsplitsing per wijk, waardoor duidelijk wordt waar veel fout geparkeerd wordt en door wie.

Voorbeeld:

Woonplek bekeurde parkeerders, Leidschendam-Voorburg*
 Dezelfde zone (%)In Leidschendam-Voorburg, maar buiten de betreffende zone (%)Buiten Leidschendam-Voorburg (%)Onbekend (%)
locatie parkeerboete
Gemeente totaal13174822
Voorburg 't Loo16264513
Voorburg-Oud/Midden6145426
Voorburg-Noord16144822
Voorburg-West2355220
Leidschendam-Centrum23263714
Prinsenhof632512
* Periode 1-1-2016 tot 10-10-2017

Reactie gemeente

Leidschendam-Voorburg: "Na reacties van bewoners, hebben we laten onderzoeken of het beleid zich op de juiste doelgroep richtte. Dit werd bevestigd, waardoor er geen aanleiding was voor aanpassing van de handhavingsstrategie. Of kortweg: het onderzoek bevestigde dat."

Detailniveau

Gemeente, wijk, parkeerzone.

Betrokken UDC’s

Leidschendam-Voorburg.