Jeugdcriminaliteit

Wat is het?

Met behulp van factsheets (en onderliggende tabellen) wordt in één oogopslag een beeld gegeven van (jeugd)criminaliteit en relevante achtergrondkenmerken van de gemeente.

Wat levert het op?

Het geeft bijvoorbeeld inzicht in:

  • Geregistreerde misdrijven naar type misdrijf;   
  • Geregistreerde jeugdige verdachten;   
  • Percentage Halt-jongeren ten opzichte van alle 12 t/m 17 jarigen.   

Voorbeeld: Percentage Halt-jongeren t.o.v. alle 12 t/m 17 jarigen

Halt-jongeren (12-17 jaar), 2010-2016
 Nederland (%)Noord-Brabant (%)de Kempen (%)
20101,421,821,68
20111,431,621,05
20121,441,711,4
20131,351,611,02
20141,351,511,05
20151,311,661,01
20161,261,631,27

Reactie gemeente

Kempengemeenten: "Een van de eerste onderzoeken die de Kempengemeenten samen met het CBS hebben opgepakt in het Rural Data Center in de Kempen is een eerste onderzoek naar de behoefte aan jeugdhulp in de Kempen, in eerste instantie benaderd vanuit criminaliteit. Sylvia Sanders, afdelingshoofd CJG+ de Kempen, vertelt: ‘Het onderzoek dat het CBS voor ons heeft uitgevoerd geeft ons de gelegenheid om een eerste analyse te maken hoe factoren als verenigingsleven en gezinssituaties invloed hebben op de dienstverlening die van ons gevraagd wordt’. De eerste analyse roept veel vervolgvragen op bij de Kempengemeenten. ‘Op dit moment hebben we slechts 20% van het hele jeugdhulpdomein in beeld. We streven naar 100% en om dit te realiseren werken de komende tijd verder samen met het CBS aan een vervolgonderzoek", zegt Sanders.

Detailniveau

Gemeente.

Betrokken UDC’s

Kempengemeenten.