Heroverweging en bijstelling schooladvies

Wat is het?

Kinderen in groep 8 van de basisschool krijgen zowel een toetsadvies als een advies van de leerkracht over welk schooltype voor het voortgezet onderwijs het beste bij hen past. De eindtoets wordt na het advies van de leraar afgenomen. Als het advies op basis van de eindtoets hoger uitvalt dan het eerdere, door de leraar gegeven advies, dan wordt het eerste advies heroverwogen. Bij een heroverweging wordt het advies in overleg met de ouders wel óf niet bijgesteld.

Vanuit de UDC’s zijn twee onderzoeken uitgevoerd waarin gekeken is naar de heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies van schoolkinderen. Enerzijds in de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en anderszijds in de gemeente Eindhoven. In het eerste onderzoek is een uitsplitsing gemaakt naar het opleidingsniveau van de ouders. Het doel was hier om te achterhalen of kinderen van hoger of lager opgeleide ouders vaker of minder vaak een heroverweging of bijstelling krijgen, waardoor hun kansen in het onderwijs zouden kunnen verschillen. In Eindhoven zijn een aantal achtergrondkenmerken van de leerlingen op een rij gezet.

Wat levert het op?

  • Inzicht in de (huishoud)kenmerken van leerlingen waarvan het schooladvies al dan niet is heroverwogen en/of bijgesteld;
  • Beeld van het opleidingsniveau van de ouders van de kinderen waarvan het schooladvies is bijgesteld en/of heroverwogen;
  • Trends in bijstellingen en heroverwegingen te volgen over drie schooljaren;
  • Vergelijking tussen gemeenten.

Voorbeeld 

Bijstelling van eerste schooladvies, naar opleidingsniveau ouders, 2017/'18
 Totaal (% van heroverweging)Mbo-2 of lager (% van heroverweging)Mbo-3 of mbo-4 (% van heroverweging)Hbo/wo bachelor, hbo master (% van heroverweging)Wo master / doctor (% van heroverweging)Mbo-2 of lager, marge (% van heroverweging)Mbo-3 of mbo-4, marge (% van heroverweging)Hbo/wo bachelor, hbo master, marge (% van heroverweging)Wo master / doctor, marge (% van heroverweging)
Den Haag485043485046 - 5435 - 5141 - 5544 - 57
Rotterdam424143423839 - 4438 - 4840 - 4526 - 50
Amsterdam626266536356 - 6958 - 7542 - 6859 - 66
Utrecht202126171418 - 2418 - 3311 - 2211 - 18
Nederland (overig)212220212421 - 2319 - 2120 - 2123 - 25

Detailniveau

Gemeente.

Betrokken UDC’s

Den Haag, Eindhoven.