Omzetontwikkeling

Wat is het?

Cijfers over de (ontwikkeling van) omzet van bedrijven in de gemeente. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende economische sectoren, zoals detailhandel en horeca. Ook deze sectoren kunnen verder uitgesplitst worden, naar bijvoorbeeld omzet van hotels, restaurants en cafés. De omzetgegevens kunnen per wijk of winkelgebied in kaart gebracht worden.

Wat levert het op?

  • Inzicht in de omzet(ontwikkeling) van verschillende economische sectoren in uw gemeente;   
  • Vergelijking van omzetontwikkeling van verschillende winkelgebieden in de gemeente.

Reactie gemeente:

Wethouder Van Eekelen (Leidschendam-Voorburg): “Door dit onderzoek jaarlijks te actualiseren krijgen we meer inzicht in de levendigheid van de gemeente en de winkelcentra door de jaren heen. Ook kunnen eventuele effecten van de komst van The Mall of the Netherlands (locatie Leidsenhage) inzichtelijk worden gemaakt”.

Omzetontwikkeling detailhandel/horeca
 2016 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)2017 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Gemeente Leidschendam-Voorburg4,54,7
Leidschendam Centrum3,76,4
Leidsenhage3,61,2
Huygenskwartier2,36,6
Julianabaan5,24,

Detailniveau

Gemeente, wijk, winkelgebied.

Betrokken UDC’s

Eindhoven, Heerlen, Leidschendam-Voorburg, Den Haag.