Logistieke stromen

Wat is het?

Onderzoek met betrekking tot logistieke stromen geeft relevante informatie over goederenvervoer(-stromen) in een regio. Deze informatie kan worden gebruikt voor een verantwoorde investering in de logistieke sector in een regio.

Wat levert het op?

  • Inzicht in de hoeveel ton aan goederen dat wordt geladen en gelost in een bepaalde regio;
  • Inzicht in soorten goederen die worden getransporteerd;
  • Inzicht van waar de goederen vandaan komen en waar ze naar toegaan;
  • Inzicht of de goederen worden vervoerd via de weg, binnenvaart of het spoor.

Voorbeeld: Containervervoer van en naar Noord-Limburg

plaatje containervervoer

Reactie gemeente

Venlo: "Venlo is al jaren een belangrijke Europese logistieke hotspot. Het is voor de regio van belang tijdig te kunnen starten met het uitbreiden van logistieke capaciteit. Inzicht in transportstromen (omvang, type en plaats van herkomst) zijn dan erg van belang. Door het onderzoek hebben wij hier beter inzicht in gekregen.
We gebruiken de cijfers voor onderbouwing van infrastructurele ontwikkelingen, gerichte acquisitie op logistieke dienstverleners en het activeren en bewust maken van de reeds aanwezige logistieke bedrijvigheid."

Detailniveau 

COROP.

Betrokken UDC’s

Venlo.