Clusteranalyse: kenmerken van bedrijven

Wat is het?

Meestal worden bedrijven ingedeeld op basis van een internationaal afgesproken classificering (Standaard Bedrijfsindeling, afgekort SBI) die de economische hoofdactiviteit typeert. Deze indeling is vaak al erg informatief, maar door te kijken naar meerdere bedrijfskenmerken kunnen bedrijven nog beter begrepen worden. Wat hebben bedrijven met elkaar gemeen en wat onderscheidt ze juist van elkaar?

Vanuit deze gedachte kan een clusteranalyse worden uitgevoerd: een statistische methode om clusters in kaart te brengen op basis van een combinatie van kenmerken. De clusteranalyse heeft geresulteerd in zeven bedrijfsprofielen (clusters). Het rapport beschrijft de clusters en laat zien welke bedrijfsprofielen kenmerkend zijn voor Nederland en de desbetreffende stad of regio.

Eerder zijn er clusteranalyses voor Eindhoven uitgevoerd, waar alle inwoners van Eindhoven (zie: De mensen van), de senioren (zie: Senioren in Eindhoven) en de internationals (zie: Internationals: Clusteranalyse Eindhoven) zijn toebedeeld aan ‘profielen’ met behulp van een combinatie van demografische, sociaaleconomische en ruimtelijke kenmerken.

Voorbeeld

Uit onderzoek in dit voorbeeld blijkt onder andere dat de innovatieve en internationaal georiënteerde bedrijven in 2019 zowel in de Brainportregio (20%) als de gemeente Eindhoven (30%) veel sterker vertegenwoordigd zijn dan in heel Nederland (13%). Dit sluit aan bij het gegeven dat de Brainportregio en de gemeente Eindhoven bekend staan als innovatieve technologieregio’s.

Bedrijven naar bedrijfsprofiel, 2019
 Innovatieve en internationaal georiënteerde (grote) bedrijven (% van de bedrijven met minimaal 1 werknemer)Grote overheidsbedrijven (% van de bedrijven met minimaal 1 werknemer)Kleine internationaal georiënteerde bedrijven (% van de bedrijven met minimaal 1 werknemer)Kleine start-ups (% van de bedrijven met minimaal 1 werknemer)Kleine specialistische BV's (% van de bedrijven met minimaal 1 werknemer)Kleine uitvoerende niet-BV's (% van de bedrijven met minimaal 1 werknemer)Middelgrote familiebedrijven (% van de bedrijven met minimaal 1 werknemer)
Brainport-regio19,74,517,51121,814,511
Eindhoven29,55,714,112,617,911,29,1
Nederland12,85,515,913,423,217,212

Wat levert het op?

- Inzicht in de (regionale) verdeling van de bedrijfsprofielen.
- Inzicht in de bedrijfskenmerken van de verschillende bedrijfsprofielen. Onder anderen: Wat is de meest voorkomende rechtsvorm of bedrijfstak binnen een profiel? Hebben de bedrijven binnen het bedrijfsprofiel relatief veel of weinig werknemers? Veel internationale werknemers? Veel vaste contracten? Zijn ze innovatief? Hebben ze veel internationale handel? Etc.
- Goede basis voor het maken van beleid en vervolgonderzoek. Potentiële risico’s en kansen per bedrijfsprofiel binnen de regionale economie kunnen nu beter in kaart gebracht worden. Mogelijke vragen die hierbij opkomen zijn bijvoorbeeld of specifieke bedrijfsprofielen meer onderhevig aan bepaalde mutaties zoals economische groei, faillissement of verhuizingen?

Reactie gemeente

Stijn Steenbakkers wethouder van economie en innovatie van de gemeente Eindhoven: “De bedrijvigheid vormt de economische basis voor de regio. De analyse maakt zichtbaar dat innovatieve en internationaal georiënteerde grote bedrijven zorgen voor verreweg de meeste werkgelegenheid (respectievelijk 67% in Eindhoven, 62% in de Brainportregio en 54% in Nederland).”

“We weten nu precies hoe het zich verhoudt met het landelijk gemiddelde en hebben we een nog beter beeld van wat onze regionale economie uniek maakt. Op basis van deze data kunnen we nu verder gaan kijken op welke plekken in de stad bepaalde clusters zich concentreren en daar ons economisch beleid op inrichten.”

“De clusteranalyse kon alleen tot stand komen door een intensieve samenwerking met Brainport Development en het CBS. Wij en Brainport Development hebben kennis van de regio en de bedrijven, en het CBS beschikt over hoogwaardige data en geavanceerde statistische kennis. Dat samen maakt dat we nieuwe informatie toevoegen aan onze kijk op het bedrijfsleven.”

Betrokken UDC’s

Eindhoven