Opleidingsniveau

Wat is het?

Cijfers over het opleidingsniveau van de inwoners van uw gemeente. Het gaat hierbij om de hoogste opleiding die een persoon heeft afgerond. Het opleidingsniveau kan in de categorieën lager, middelbaar en hoger opgeleid in kaart worden gebracht, maar ook in meer gedetailleerde categorieën, zoals basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, wo.
In de meeste gevallen kan het opleidingsniveau per wijk of zelfs per buurt weergegeven worden. Verder kunnen ook uitsplitsingen naar bijvoorbeeld geslacht, leeftijdsklasse of migratieachtergrond worden gemaakt.

Wat levert het op?

  • Inzicht in het opleidingsniveau van de inwoners van uw gemeente;
  • Een beeld van de verdeling van hoger en lager opgeleiden over de gemeente . Wonen in de ene wijk bijvoorbeeld veel meer hoger opgeleiden dan in de andere wijk?;
  • Inzicht in de verschillen in opleidingsniveau van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals tussen mannen en vrouwen.

Voorbeeld:

plaatje van gemeente groningen over de indeling naar hoogopgeleide

Detailniveau

Wijkniveau. In sommige gevallen zijn de cijfers ook op buurtniveau in kaart te brengen. Dit is echter afhankelijk van het aantal en de kenmerken van de bewoners in de buurten.

Betrokken UDC’s

Groningen, Den Haag, Zwolle.