Armoedemonitor

Wat is het?

De armoedemonitor laat enerzijds zien hoeveel financieel kwetsbaren in de gemeenten wonen en wat hun kenmerken zijn. Anderzijds maakt het duidelijk hoe groot het bereik is van de gemeentelijke regelingen om deze minima te ondersteunen, door een slimme koppeling te maken tussen gemeente en CBS data.

Wat levert het op?

  • Inzicht in de gehele groep minimahuishoudens in uw gemeente;
  • Inzicht in welke kwetsbare groepen huishoudens geen gebruik maken van minimaregelingen;   
  • Inzicht in welke wijken minimahuishoudens wonen en welke achtergrondkenmerken zij hebben.

Voorbeeld: armoedemonitor Den Haag

plaatje armoede

Reactie gemeente

Den Haag: “Door het onderzoek van het CBS hebben we meer kennis over de gezinnen waarin kinderen in armoede opgroeien en kunnen we beter inzoomen op wijkniveau. Hierdoor kunnen we deze gezinnen nog beter ondersteunen.”

Groningen: “Samen met de onafhankelijke variabelen die in de tabellen zijn opgenomen (voornaamste inkomensbron, type huishouden, migratieachtergrond etc.) bieden de tabellen een schat aan informatie die de basis legt voor het finetunen van ons gemeentelijk armoedebeleid. Wij hebben een heel goed
inzicht gekregen in het niet-gebruik van regelingen en weten hierdoor welke doelgroepen we moeten benaderen om dit niet-gebruik op te krikken.”

Detailniveau

Gemeente, wijk, buurt.

Betrokken UDC’s

Den Haag, Groningen, Leiden, Kempengemeenten.