CBS Urban Data Centers

Een groeiend aantal gemeenten wil data gedreven en 'evidence based' werken.

Dit kan door een samenwerking in een CBS Urban Data Center (CBS UDC). Binnen een CBS UDC bundelen een gemeente en het CBS hun krachten. De kennis van het CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy komt er samen met de beleidsvragen van een gemeente, door gezamenlijk te werken aan de inzet van (nieuwe) databronnen voor het beantwoorden van beleidsvragen en het inzichtelijk maken van de lokale implicaties van ontwikkelingen in de samenleving. De overheid, burgers, bedrijven en instellingen krijgen zo meer inzicht in wat er feitelijk in hun gemeente gebeurt.

Intussen zijn er diverse varianten in het gehele land. Deze variëren van een Urban Data Center in een stad tot een RDC (Rural Data Center) speciaal voor samenwerkende plattelandgemeenten. 

Ook dit jaar zullen er weer diverse nieuwe UDC’s geopend worden. Eind januari 2018 is het eerste Provinciaal Data Center geopend, het Brightlands Data Center in Limburg.