Makelaarsbord 'Te Huur' met daar overheen de tekst 'verhuurd'.
© ANP

Bereken huurverhoging vrije sector huurwoning of bedrijfspand

Met deze rekenhulp kan de aanpassing van de huurprijzen in de vrije sector volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS berekend worden. Het betreft huren die bij aanvang van het contract hoger liggen dan de zogenaamde liberalisatiegrens, die de vrije huursector afbakent van de sociale huursector. Die ligt op 1 januari 2022 op 763,47 euro. In uw huurcontract staat hoe de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd. Deze berekening van de huurverhoging met de consumentenprijsindex wordt ook wel het indexeren van de huur genoemd.
Voor meerdere berekeningen, of selectieaanpassingen, toets eerst Ctrl + F5 om het scherm te verversen.

Indexering huren:

De maximale huurverhoging voor de sociale sector stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast.
Vanaf 1 mei 2021 tot 1 mei 2024 zit er daarnaast een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector. Informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl/huurverhoging.

De rekenhulp kan ook de verhoging van huren van bedrijfspanden berekenen.

Helaas is het momenteel niet mogelijk om de gewijzigde huurprijs te berekenen.
We hopen u zo snel mogelijk weer van dienst te kunnen zijn.
Voor dringende vragen, bel de CBS Infoservice: (088) 570 7070.

In uw huurcontract staat welke reeks gebruikt wordt voor het berekenen van de huurverhoging. Meestal is dit de reeks ‘Alle huishoudens’. De reeks ‘Werknemers laag’ is per 2003 stopgezet. In de pdf bij ‘Downloads’ onderaan deze pagina staat wat u moet doen als u volgens uw contract ‘Werknemers laag’ moet gebruiken.

In uw huurcontract staat van welke huurprijs u moet uitgaan: de laatst betaalde huur of de huur die u betaalde toen uw contract in ging (aanvangshuur).

Stap 3CPI nieuw

In uw huurcontract staat welke CPI (van welk moment) hier moet worden gekozen. Dit is een “maand CPI” of een “jaargemiddelde CPI”. Moet u van een maand uitgaan, dan is dit meestal de maand die vier maanden vóór de ingangsmaand van de nieuwe huurprijs ligt. Moet u van een jaargemiddelde uitgaan, dan is dit meestal het jaargemiddelde van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de huur wordt aangepast.

Stap 4CPI oud

In uw huurcontract staat welke CPI (van welk moment) hier moet worden gekozen.

Als u in de vorige stap een maand moest selecteren, dan doet u dat hier ook. Moet u van de laatst betaalde huur uitgaan, dan is het meestal de maand die 1 jaar en 4 maanden (16 maanden) vóór de maand van aanpassing ligt. Moet u van de aanvangshuur uitgaan, dan is de te kiezen CPI meestal die van de maand die ligt 4 maanden voor de eerste huurmaand in het eerste huurjaar.

Als u in de vorige stap een jaar moest selecteren, dan is dat in deze stap ook het geval. Moet u van de laatst betaalde huur uitgaan, dan vult u hier het jaar in, voorafgaand aan het jaar dat u bij stap 3 hebt ingevuld. Moet u van de aanvangshuur uitgaan, dan is dit meestal het jaar voorafgaand aan het jaar van de eerste huurperiode.

De module bepaalt het basisjaar automatisch. U vult hier dus niets in. Ook als uw contract anders vermeldt, gebruikt u het basisjaar dat de module aangeeft. Dit komt doordat cijferreeksen op een bepaald moment stoppen. Daarom staat vaak in huurcontracten dat u, zodra het CBS stopt met publiceren van de genoemde reeks/het genoemde indexcijfer, dient over te stappen op de reeks/het indexcijfer waarvan het CBS zegt dat het de opvolger is van de genoemde reeks/het bedoelde indexcijfer. Door de huurmodule automatisch te laten kiezen, voldoet u aan deze bepaling in het contract.

* Verplicht veld

Cbs

Vragen

Voor vragen over deze berekeningen neemt u contact op met de Infoservice:

  • schriftelijk via ons contactformulier.
  • De infoservice is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur op telefoonnummer (088) 570 70 70.
  • bent u doof of slechthorend? Maak dan gebruik van de teletolkknop.

Disclaimer

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet geen uitspraak over de vraag of de toepassing van een bepaalde indexeringsclausule op grond van wettelijke bepalingen of anderszins al of niet correct is. CBS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de voor de berekening gebruikte software en/of voor fouten tijdens de verzending van de informatie.